Пакети здравни услуги / Болнична медицинска помощ


Download packages


Здравни дейностиосн. пакетпълен пакет

  
ІІІ. ПАКЕТ "БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"  
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В БОЛНИЧНО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ  
• До 15 дни годишно.
 •  
  • До 30 дни годишно, вкл. санаториално лечение. 
 • 2. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
  • С изключение на: хормонални изследвания и туморни маркери.
 •  
  • Включително: хормонални изследвания и туморни маркери. 
 • 3. КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
  • С изключение на: компютъртомография, магнитно-резонансна томография и изотопни изследвания.
 •  
  • Включително: компютъртомография, магнитно-резонансна томография и изотопни изследвания. 
 • 4. Хирургически интервенции, без избор на екип  
  • С изключение на: сърдечни, неврохирургични,ендоскопски операции ,интервенционална кардиология и роботизирана хирургия
 •  
  • Включително: сърдечни, неврохирургични, ендоскопски операции , интервенционална кардиология и роботизирана хирургия  
 • 5. Медицински изделия, които НЗОК не заплаща или заплаща частично /вкл. когато се ползват в извънболнични условия/   
  • Възстановява разходи на заплатените от застрахованото лице суми, в рамките на договорен годишен лимит
 • 6. Избор на лекуващ екип  
  ▪Възстановява разходи на заплатените от застрахованото лице суми, но не повече от 900лв. за годишен застрахователен период  
 • 7. Санаториално лечение   
  ▪ До 10 дни годишно / в рамките на 30 дни болничен престой/  

 •       начало
    
  Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" - ЗАД © 2013   
  пакети услуги

  Bg En