Пакети здравни услуги / Извънболнична медицинска помощ


Download packages


Здравни дейностиосн. пакетпълен пакет

  
ІІ. ПАКЕТ "ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"  
1. ПРЕГЛЕД ПРИ ТЪРСЕНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЪРВИЧЕН.  
• От специалист - по медицински показания
 • • От хабилитирани лица 
 • 2. КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД (ВТОРИЧЕН)  
  • От специалист
 • • От хабилитирани лица  
 • 3. Неотложна медицинска помощ  
 • 4. СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ТЕЛЕФОН.  
  • От специалист на ОЗОФ "Доверие" ЗАД
 • 5. ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛЕН.  
  • От специалист
 • 6. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (НАЗНАЧЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТ)  
  • Хематологични, биохимични, микробиологични, цитологични (с изключение на хормонални изследвания, туморни маркери, имунологични изследвания и вирусологични иследвания)
 • • Хормонални изследвания, туморни маркери, имунологични изследвания и вирусологични иследвания. 
 • 7. КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,БЕЗ КОНТРАСТ (НАЗНАЧЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТ).  
  • Функционални, ултразвукови, рентгенови изследвания (с изключение на компютъртомография, ангиография, магнитно-резонансна томография, изотопни изследвания).
 • • Компютъртомография, ангиография, магнитно-резонанса томография, радиоизотопни изследвания. 
 • 8. МАНИПУЛАЦИИ (НАЗНАЧЕНИ ОТ ЛЕКАР).  
  • Превръзки, имобилизации, инжекции, пункции, венозна анестезия и др.
 • • Амбулаторни процедури и хирургически операции
 • 9. Физиотерапия и рехабилитация (назначени от специалист). 
 • 10. Медицинска експертиза на временна нетрудоспособност.
 • 11. Наблюдение на бременност (само на принципа на възстановяване на разходите) 

 •       начало
    
  Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" - ЗАД © 2013   
  пакети услуги

  Bg En