1. Ръководство на "ОЗОФ Доверие"


Йорданка Николова Петкова председател на СД

      +++

д-р Мими Микова Виткова-Петкова изпълнителен директор

      +++

Олег Николов Недялков член на СД

      +++
Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" - АД © 2002   
ръководство

Bg En